Đăng nhập

Ta Là Tà Đế

Ta Là Tà Đế

[ Cập nhật lúc: 02:48 30/11/2021 ]

87428 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

đọc rồi biết...

Danh sách chương

Chapter 209

35

Chapter 208

63

Chapter 207

15

Chapter 206

9

Chapter 205

7

Chapter 204

10

Chapter 203

9

chapter 202

64

chapter 201

9

chapter 200

10

chapter 199

9

chapter 198

10

chapter 197

58

chapter 196

26

chapter 195

31

chapter 194

66

chapter 193

32

chapter 192

22

chapter 191

55

chapter 190

1236

chapter 189

49

chapter 188

39

chapter 187

32

chapter 186

1413

chapter 185

94

chapter 184

79

chapter 183

50

chapter 182

120

chapter 181

85

chapter 180

1072

chapter 179

58

chapter 178

82

chapter 177

121

chapter 176

59

chapter 175

1034

chapter 174

78

chapter 173

53

chapter 172

109

chapter 171

1417

chapter 170

83

chapter 169

86

chapter 168

87

chapter 167

858

chapter 166

71

chapter 165

54

chapter 164

52

chapter 163

46

chapter 162

1388

chapter 161

47

chapter 160

1281

chapter 159

42

chapter 158

42

chapter 157

50

chapter 156

1192

chapter 155

38

chapter 154

48

chapter 153

1152

chapter 152

38

chapter 151

41

chapter 150

43

chapter 149

43

chapter 148

39

chapter 147

1189

chapter 146

35

chapter 145

32

chapter 144

32

chapter 143

44

chapter 142

41

chapter 141

42

chapter 140

41

chapter 139

595

chapter 138

1272

chapter 137.2

35

chapter 137.1

35

chapter 136

1261

chapter 135.2

39

chapter 135.1

43

chapter 134.5

37

chapter 134

41

chapter 133.5

36

chapter 133

1344

chapter 132.2

41

chapter 132

47

chapter 131.2

42

chapter 131.1

994

chapter 130.2

34

chapter 129.1

36

chapter 128.1

32

chapter 127.2

31

chapter 127.1

34

chapter 126

38

chapter 125

39

chapter 124

33

chapter 123

33

chapter 122

37

chapter 121

39

chapter 120

32

chapter 119

52

chapter 118

28

chapter 117

33

chapter 116

30

chapter 115

33

chapter 114

1102

chapter 113

35

chapter 112

38

chapter 111

36

chapter 110

971

chapter 109

32

chapter 108

964

chapter 31b

23

chapter 7b

1106

chapter 6b

1262

chapter 5b

19

chapter 14.2

22

chapter 14.1

41

chapter 107

380

chapter 106

356

chapter 105

237

chapter 104

292

chapter 103

220

chapter 102

331

chapter 101

230

chapter 100

405

chapter 99

258

chapter 98

256

chapter 97

212

chapter 96

233

chapter 95

317

chapter 94

369

chapter 93

265

chapter 92

286

chapter 91

258

chapter 90

242

chapter 89

278

chapter 88

255

chapter 87

259

chapter 86

261

chapter 85

253

chapter 84

310

chapter 83

257

chapter 82

283

chapter 81

267

chapter 80

261

chapter 79

246

chapter 78

261

chapter 77

279

chapter 76

282

chapter 75

306

chapter 74

266

chapter 73

255

chapter 72

258

chapter 71

258

chapter 70

282

chapter 69

273

chapter 68

256

chapter 67

256

chapter 66

241

chapter 65

298

chapter 64

246

chapter 63

278

chapter 62

246

chapter 61

243

chapter 60

256

chapter 59

259

chapter 58

248

chapter 57

295

chapter 56

297

chapter 55

259

chapter 54

255

chapter 53

254

chapter 52

237

chapter 51

241

chapter 50

238

chapter 49

269

chapter 48

245

chapter 47

265

chapter 46

233

chapter 45

267

chapter 44

251

chapter 43

223

chapter 42

247

chapter 41

271

chapter 40

225

chapter 39

235

chapter 38

233

chapter 37

242

chapter 36

242

chapter 35

239

chapter 34b

214

chapter 34

226

chapter 33b

220

chapter 33

235

chapter 32b

208

chapter 32

236

chapter 31

270

chapter 30

234

chapter 29

249

chapter 28b

239

chapter 28

225

chapter 27b

225

chapter 27

284

chapter 26

243

chapter 25

301

chapter 24

267

chapter 23b

239

chapter 23

249

chapter 22b

241

chapter 22

264

chapter 21

291

chapter 20

262

chapter 19b

230

chapter 19

240

chapter 18b

264

chapter 18

238

chapter 17b

249

chapter 17

236

chapter 16b

239

chapter 16

276

chapter 15

272

chapter 14b

280

chapter 14

276

chapter 13b

264

chapter 13

249

chapter 12b

249

chapter 12

285

chapter 11b

240

chapter 11

301

chapter 10b

252

chapter 10

253

chapter 9b

283

chapter 9

298

chapter 8b

250

chapter 8

263

chapter 7

318

chapter 6

285

chapter 5

296

chapter 4

1941

chapter 3

1937

chapter 2

1498

chapter 1

2440

chapter 0

3043

2 bình luận

duy112233
duy112233 Lục đoạn đấu khí

nghe bộ này hay mà trước tui lười đọc, để cmt đây rảnh thì đọc lạu vậy ._.

Trả lời
12:24 - 13/11/2021
nguyenviettri137590@gmail.com
[email protected] Nhất đoạn đấu khí

sao ko đọc được

Trả lời
14:21 - 21/11/2020