Đăng nhập

Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

[ Cập nhật lúc: 05:04 01/12/2021 ]

13330235 Lượt xem

Đang tiến hành

6.2 (3 người đã đánh giá)

Nội dung

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao

...

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái Hamtruyen.vn, hãy cùng hamtruyen.vn đến với tinh võ thần quyết

Danh sách chương

Chapter 506

89

Chapter 505

108

Chapter 504

144

Chapter 503

123

Chapter 502

103

Chapter 501

105

Chapter 500

1300

Chapter 499

249

Chapter 498

86

Chapter 497

2138

Chapter 496

79

Chapter 495

89

Chapter 494

87

Chapter 493

1324

Chapter 492

82

Chapter 491

67

Chapter 490

95

Chapter 489

90

Chapter 488

81

Chapter 487

92

Chapter 486

52

Chapter 485

95

Chapter 484

109

Chapter 483

120

Chapter 482

96

Chapter 481

113

Chapter 480

180

Chapter 479

1245

Chapter 478

121

Chapter 477

1135

Chapter 476

117

Chapter 475

1321

Chapter 474

948

Chapter 473

107

Chapter 472

155

Chapter 471

138

Chapter 470

1186

Chapter 469

1322

Chapter 468

137

Chapter 467

102

Chapter 466

114

Chapter 465

130

Chapter 464

153

Chapter 463

105

Chapter 462

651

Chapter 461

1007

Chapter 460

1506

Chapter 459

133

Chapter 458

158

Chapter 457

134

Chapter 456

166

Chapter 455

1286

Chapter 454

158

Chapter 453

172

Chapter 452

185

Chapter 451

203

Chapter 450

1268

Chapter 449

219

chapter 448

218

Chapter 448

0

Chapter 447

297

Chapter 446

132

Chapter 445

120

Chapter 444

137

Chapter 443

129

Chapter 442

122

Chapter 441

110

Chapter 440

117

Chapter 439

106

Chapter 438

93

Chapter 437

174

Chapter 436

117

Chapter 435

126

Chapter 434

109

Chapter 433

108

Chapter 432

109

Chapter 431

125

Chapter 430

116

Chapter 429

117

Chapter 428

110

Chapter 427

98

Chapter 426

116

Chapter 425

115

Chapter 424

105

Chapter 423

105

Chapter 422

126

Chapter 421

111

Chapter 420

137

Chapter 419

137

Chapter 418

111

Chapter 417

114

Chapter 416

100

Chapter 415

139

Chapter 414

98

Chapter 413

93

Chapter 412

101

Chapter 411

95

Chapter 410

102

Chapter 409

85

Chapter 408

106

Chapter 407

115

Chapter 406

99

Chapter 405

89

Chapter 404

96

chapter 403

102

chapter 402

97

chapter 401

110

chapter 400

104

chapter 399

110

chapter 398

104

chapter 397

116

chapter 396

109

chapter 395

102

chapter 394

106

chapter 393

118

chapter 392

101

chapter 391

98

chapter 390

110

chapter 389

119

chapter 388

95

chapter 387

82

chapter 386

119

chapter 385

97

chapter 384

103

chapter 383

119

chapter 382

115

chapter 381

80

chapter 380

99

chapter 379

89

chapter 378

98

chapter 377

110

chapter 376

101

chapter 375

91

chapter 374

101

chapter 373

112

chapter 372

107

chapter 371

100

chapter 370

81

chapter 369

98

chapter 368

96

chapter 367

80

chapter 366

97

chapter 365

101

chapter 364

86

chapter 363

79

chapter 362

73

chapter 361

88

chapter 360

88

chapter 359

103

chapter 358

79

chapter 357

104

chapter 356

86

chapter 355

101

chapter 354

108

chapter 353

96

chapter 352

90

chapter 351

90

chapter 350

89

chapter 349

101

chapter 348

84

chapter 347

88

chapter 346

75

chapter 345

78

chapter 344

74

chapter 343

85

chapter 342

84

chapter 341

92

chapter 340

73

chapter 339

86

chapter 338

126

chapter 337

70

chapter 336

111

chapter 335

88

chapter 334

88

chapter 333

94

chapter 332

108

chapter 331

100

chapter 330

89

chapter 329

100

chapter 328

90

chapter 327

85

chapter 326

102

chapter 325

113

chapter 324

100

chapter 323

90

chapter 322

97

chapter 321

118

chapter 320

389

chapter 319

176

chapter 318

164

chapter 317

130

chapter 316

174

chapter 315

141

chapter 314 video

166

chapter 313

134

chapter 312

146

chapter 311

120

chapter 310

132

chapter 309

151

chapter 308

179

chapter 307

133

chapter 306

120

chapter 305

151

chapter 304

124

chapter 303

146

chapter 302

146

chapter 301

127

chapter 300

140

chapter 299

129

chapter 298

130

chapter 297

157

Chapter 296

127

chapter 295

125

chapter 294

132

chapter 293

125

Chapter 292

139

Chapter 291

129

Chapter 290

125

Chapter 289

111

Chapter 288

145

chapter 287

157

chapter 286

173

chapter 285

109

chapter 284 vieo

110

chapter 283

139

Chapter 282

133

Chapter 281

168

Chapter 280

137

Chapter 279

136

Chapter 278

154

Chapter 277

137

Chapter 276

128

Chapter 275

150

Chapter 274

160

Chapter 273

190

Chapter 272

122

chapter 271

140

chapter 270

114

chapter 269

116

chapter 268

133

chapter 267

106

chapter 266

138

chapter 265

111

chapter 264

101

chapter 263

139

chapter 262

138

Chapter 261 video

119

Chapter 260

124

Chapter 259

132

Chapter 258

124

Chapter 257

183

Chapter 256

131

Chapter 255

118

Chapter 254

163

Chapter 253

133

Chapter 252

181

Chapter 251

161

Chapter 250

136

Chapter 249

122

Chapter 248

125

Chapter 247

130

Chapter 246 video

110

Chapter 245

129

Chapter 244

96

Chapter 243

174

Chapter 242

183

Chapter 241

160

Chapter 240

170

Chapter 239

166

Chapter 238

218

Chapter 237

168

Chapter 236

259

Chapter 235

175

Chapter 234

191

Chapter 233

166

Chapter 232

163

Chapter 231

169

Chapter 230

166

Chapter 229

170

Chapter 228

172

Chapter 227

199

Chapter 226

175

Chapter 225

192

Chapter 224

238

Chapter 223

191

Chapter 222

164

Chapter 221

202

Chapter 220

162

Chapter 219

183

Chapter 218

180

Chapter 217

178

Chapter 216

205

Chapter 215

166

Chapter 214

165

Chapter 213

176

Chapter 212

175

Chapter 211

175

Chapter 210

210

Chapter 209

182

Chapter 208

170

Chapter 207

168

Chapter 206

181

Chapter 205

171

Chapter 204

175

Chapter 203

182

Chapter 202

168

Chapter 201

254

Chapter 200

163

Chapter 199

167

Chapter 198

159

Chapter 197

161

Chapter 196

170

Chapter 195

167

Chapter 194

166

Chapter 193

175

Chapter 192

177

Chapter 191

197

Chapter 190

245

Chapter 189

203

Chapter 188

188

Chapter 187

162

Chapter 186

194

Chapter 185

168

Chapter 184

176

Chapter 183

186

Chapter 182

188

Chapter 181

171

Chapter 180

165

Chapter 179

161

Chapter 178

153

Chapter 177

196

Chapter 176

184

Chapter 175

189

Chapter 174

187

Chapter 173

233

Chapter 172

167

Chapter 171

183

Chapter 170

180

Chapter 169

196

Chapter 168

245

Chapter 167

196

Chapter 166

221

Chapter 165

191

Chapter 164

310

Chapter 163

170

Chapter 162

243

Chapter 161

171

Chapter 160

282

Chapter 159

174

Chapter 158

167

Chapter 157

168

Chapter 156

161

Chapter 155

154

Chapter 154

176

Chapter 153

189

Chapter 152

194

Chapter 151

169

Chapter 150

159

Chapter 149

161

Chapter 148

141

Chapter 147

226

Chapter 146

187

Chapter 145

169

Chapter 144

175

Chapter 143

179

Chapter 142

169

Chapter 141

177

Chapter 140

166

Chapter 139

174

Chapter 138

212

Chapter 137

171

Chapter 136

154

Chapter 135

181

Chapter 134

161

Chapter 133

166

Chapter 132

198

Chapter 131

181

Chapter 130

182

Chapter 129

254

Chapter 128

174

Chapter 127

167

Chapter 126

156

Chapter 125

169

Chapter 124

177

Chapter 123

157

Chapter 122

206

Chapter 121

164

Chapter 120

206

Chapter 119

205

Chapter 118

200

Chapter 117

179

Chapter 116

205

Chapter 115

196

Chapter 114

298

Chapter 113

260

Chapter 112

162

Chapter 111

189

Chapter 110

141

Chapter 109

202

Chapter 108

184

Chapter 107

187

Chapter 106

168

Chapter 105

198

Chapter 104

253

Chapter 103

173

Chapter 102

162

Chapter 101

176

Chapter 100

177

Chapter 99

180

Chapter 98

181

Chapter 97

204

Chapter 96

201

Chapter 95

169

Chapter 94

169

Chapter 93

166

Chapter 92

157

Chapter 91

187

Chapter 90

161

Chapter 89

166

Chapter 88

264

Chapter 87

170

Chapter 86

172

Chapter 85

205

Chapter 84

179

Chapter 83

173

Chapter 82

202

Chapter 81

184

Chapter 80

354

Chapter 79

157

Chapter 78

178

Chapter 77

182

Chapter 76

186

Chapter 75

250

Chapter 74

170

Chapter 73

183

Chapter 72

192

Chapter 71

189

Chapter 70

208

Chapter 69

257

Chapter 68

218

Chapter 67

276

Chapter 66

203

Chapter 65

197

Chapter 64

192

Chapter 63

195

Chapter 62

246

Chapter 61

164

Chapter 60

206

Chapter 59

178

Chapter 58

252

Chapter 57

195

Chapter 56

175

Chapter 55

247

Chapter 54

187

Chapter 53

227

Chapter 52

188

Chapter 51

177

Chapter 50

196

Chapter 49

182

Chapter 48

160

Chapter 47

182

Chapter 46

167

Chapter 45

172

Chapter 44

215

Chapter 43

183

Chapter 42

162

Chapter 41

229

Chapter 40

174

Chapter 39

206

Chapter 38

185

Chapter 37

176

Chapter 36

243

Chapter 35

194

Chapter 34

233

Chapter 33

177

Chapter 32

177

Chapter 31

199

Chapter 30

178

Chapter 29

176

Chapter 28

209

Chapter 27

174

Chapter 26