Đăng nhập

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

[ Cập nhật lúc: 11:27 02/12/2021 ]

90789 Lượt xem

Đang tiến hành

10.0 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

em gái thiếu niên dương phà chết thảm, bị bạn gái bán đứng, cơ duyên xảo hợp trùng sinh về thời trước khi tận thế bộc phát. ở kiếp trước, các ngươi làm nhục ta, lấn áp ta, phản bội ta, nay ta trùng sinh trử về. chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng được sinh tồn, mà ta chính là người mạnh nhất kia!

Danh sách chương

Chapter 192

255

Chapter 191

155

Chapter 190

146

Chapter 189

31

Chapter 188

99

Chapter 187

70

Chapter 186

1387

Chapter 185

1569

Chapter 184

30

Chapter 183

1691

Chapter 182

30

Chapter 181

28

Chapter 180

54

Chapter 179

48

Chapter 178

59

Chapter 177

27

Chapter 176

45

Chapter 175

41

Chapter 174

36

Chapter 173

45

Chapter 172

50

Chapter 171

54

Chapter 170

49

Chapter 169

1344

Chapter 168

62

Chapter 167

53

Chapter 166

1300

Chapter 165

87

Chapter 164

68

Chapter 163

40

Chapter 162

40

Chapter 161

33

Chapter 160

32

Chapter 159

1688

Chapter 158

37

Chapter 157

88

Chapter 156

54

Chapter 155

87

Chapter 154

50

Chapter 153

1012

Chapter 152

1244

Chapter 151

84

Chapter 150

889

Chapter 149

732

Chapter 148

1447

Chapter 147

137

Chapter 146

121

Chapter 145

109

Chapter 144

93

Chapter 143

92

Chapter 142

45

Chapter 141

55

Chapter 140

44

Chapter 139

104

Chapter 138

104

Chapter 137

109

Chapter 136

135

Chapter 135

85

Chapter 134

92

Chapter 133

991

Chapter 132

1174

Chapter 131

202

Chapter 130

127

Chapter 129

92

Chapter 128

57

Chapter 127

77

Chapter 126

70

Chapter 125

85

Chapter 124

1051

Chapter 123

1223

Chapter 122

114

Chapter 121

61

Chapter 120

93

Chapter 119

84

Chapter 118

1091

Chapter 117

195

Chapter 116

260

Chapter 115

247

Chapter 114

174

Chapter 113

105

Chapter 112

158

Chapter 111

147

Chapter 110

158

Chapter 109

138

Chapter 108

82

Chapter 107

223

Chapter 106

207

Chapter 105

80

Chapter 104

81

Chapter 103

216

Chapter 102

275

Chapter 101

187

Chapter 100

212

Chapter 99

201

Chapter 98

201

Chapter 97

205

Chapter 96

243

Chapter 95

136

Chapter 94

230

Chapter 93

265

Chapter 92

178

chapter 91

167

chapter 90

115

chapter 89

139

chapter 88

158

chapter 87

126

chapter 86

170

Chapter 85

193

Chapter 84

231

Chapter 83

227

Chapter 82

277

Chapter 81

233

Chapter 80

253

Chapter 79

250

chapter 78

154

chapter 77

198

chapter 76

133

chapter 75

124

chapter 74

138

chapter 73

118

chapter 72

126

chapter 71

131

chapter 70

161

chapter 69

115

chapter 68

123

chapter 67

150

chapter 66

125

chapter 65

167

chapter 64

125

chapter 63

155

chapter 62

149

chapter 61

119

chapter 60

125

chapter 59

118

chapter 58

125

chapter 57

117

chapter 56

105

chapter 55

164

chapter 54

105

chapter 53

135

chapter 52

118

chapter 51

142

chapter 50

156

chapter 49

129

chapter 48

101

chapter 47

127

chapter 46

98

chapter 45

90

chapter 44

87

chapter 43

100

chapter 42

120

chapter 41

134

chapter 40

92

chapter 39

110

chapter 38

146

chapter 37

131

chapter 36

89

chapter 35

118

chapter 34

88

chapter 33

84

chapter 32

109

chapter 31

106

chapter 30

98

chapter 29

81

chapter 28

118

chapter 27

95

chapter 26

94

chapter 25

96

chapter 24

123

chapter 23

138

chapter 22

110

chapter 21

138

chapter 20

180

chapter 19

130

chapter 18

85

chapter 17

101

chapter 16

105

chapter 15

147

chapter 14

147

chapter 13

103

chapter 12

103

chapter 11

137

chapter 10

173

chapter 9

109

chapter 8

154

chapter 7

122

chapter 6

137

chapter 5

209

chapter 4

412

Chapter 3

5979

Chapter 2

1880

Chapter 1

4500

Chapter 0

2344

1 bình luận

dothanhvu
dothanhvu Thập đoạn đấu khí

ra truyện như cc... chết đi sống lại mà đéo bằng ai.

Trả lời
16:50 - 22/03/2021
support
support Nhất đoạn đấu khí

tụi hamtruyen thật ra cũng đi leech từ nơi khác thôi, chứ nó có đứng ra leech đâu :))

Trả lời
14:11 - 23/03/2021