Đăng nhập

Tuyệt Thế Võ Thần

Tuyệt Thế Võ Thần

[ Cập nhật lúc: 03:50 19/11/2021 ]

13525158 Lượt xem

Đang tiến hành

9.7 (1 người đã đánh giá)

Nội dung

Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Danh sách chương

Chapter 439

147

Chapter 438

1324

Chapter 437

38

Chapter 436

106

Chapter 435

1760

Chapter 434

81

Chapter 433

79

Chapter 432

78

Chapter 431

47

Chapter 430

90

Chapter 429

103

Chapter 428

1514

Chapter 427

40

Chapter 426

122

Chapter 425

145

Chapter 424

121

Chapter 423

116

Chapter 422

103

Chapter 421

114

Chapter 420

127

Chapter 419

113

Chapter 418

144

Chapter 417

114

Chapter 416

135

Chapter 415

159

Chapter 414

160

Chapter 413

144

Chapter 412

136

Chapter 411

155

Chapter 410

197

Chapter 409

849

Chapter 408

167

Chapter 407

235

Chapter 406

190

Chapter 405

230

Chapter 404

282

Chapter 403

252

Chapter 402

230

Chapter 401

244

Chapter 400

250

Chapter 399

180

Chapter 398

179

Chapter 397

290

Chapter 396

259

Chapter 395

230

Chapter 394

269

Chapter 393

305

Chapter 392

298

Chapter 391

311

Chapter 390

373

Chapter 389

295

Chapter 388

306

Chapter 387

317

Chapter 386

365

Chapter 385

1349

Chapter 384

438

Chapter 383

350

Chapter 382

1262

Chapter 381

343

Chapter 380

405

Chapter 379

399

Chapter 378

400

Chapter 377

1841

Chapter 376

389

chapter 375

2294

chapter 374

252

chapter 373

240

chapter 372

2171

chapter 371

207

chapter 370

216

chapter 369

215

chapter 368

256

chapter 367

260

chapter 366

238

chapter 365

210

chapter 364

207

chapter 363

208

chapter 362

193

chapter 361

173

chapter 360

184

chapter 359

183

chapter 358

177

chapter 357

192

chapter 356

165

chapter 355

175

chapter 354

152

chapter 353

170

chapter 352

167

chapter 351

204

chapter 350

174

chapter 349

173

chapter 348

198

chapter 347

163

chapter 346

172

chapter 345

180

chapter 344

194

chapter 343

167

chapter 342

179

chapter 341

156

chapter 340

165

chapter 339

169

chapter 338

165

chapter 337

166

chapter 336

165

chapter 335

168

chapter 334

165

chapter 333

174

chapter 332

193

chapter 331

194

chapter 330

104

chapter 329

80

chapter 328

116

chapter 327

103

chapter 326

93

chapter 325

86

chapter 324

90

chapter 323

107

chapter 322

99

chapter 321

91

chapter 320

93

chapter 319

118

chapter 318

90

chapter 317

108

chapter 316

100

chapter 315

93

chapter 314

104

chapter 313

115

chapter 312

118

chapter 311

285

chapter 310

155

chapter 309

122

chapter 308

145

chapter 307

222

chapter 306

236

chapter 305

208

chapter 304

148

chapter 303

275

chapter 302

191

chapter 301 video

173

chapter 300

176

chapter 299

152

chapter 298

148

chapter 297

146

chapter 296

144

chapter 295

117

chapter 294

146

chapter 293

149

chapter 292

181

Chapter 291

17342

chapter 290

19248

chapter 289

19864

Chapter 288

20651

Chapter 287

19111

Chapter 286

17940

Chapter 285

22072

Chapter 284

21360

chapter 283

19177

chapter 282

22468

Chapter 281

21565

Chapter 280

23584

Chapter 279

21927

Chapter 278

25107

Chapter 277

24325

Chapter 276

23873

Chapter 275

22090

Chapter 274

35367

Chapter 273

26475

Chapter 272

34024

chapter 271

23167

Chapter 270

20673

Chapter 269

22194

chapter 268

14748

chapter 267

14462

chapter 266

22774

chapter 265

13625

chapter 264

15165

chapter 263

23314

chapter 262

13864

chapter 261

21576

Chapter 260 video

22988

chapter 259

14452

Chapter 258

24809

Chapter 257

28650

Chapter 256

16026

Chapter 255

22268

Chapter 254

26488

Chapter 253

16275

Chapter 252

20062

Chapter 251

29046

Chapter 250

17882

Chapter 249

19960

Chapter 248

27805

Chapter 247

17478

Chapter 246

21700

Chapter 245

22113

Chapter 244

16512

Chapter 243

23715

Chapter 242

25066

Chapter 241

18003

Chapter 240

25484

Chapter 239

32377

Chapter 238

20498

Chapter 237

20793

Chapter 236

25440

Chapter 235

18829

Chapter 234

20072

Chapter 233

29862

Chapter 232

18779

Chapter 231

22819

Chapter 230

30690

Chapter 229

20369

Chapter 228

22532

Chapter 227

30050

Chapter 226

21171

Chapter 225

23258

Chapter 224

30455

Chapter 223

21135

Chapter 222

21336

Chapter 221

31000

Chapter 220

23188

Chapter 219

21284

Chapter 218

31634

Chapter 217

21061

Chapter 216

21578

Chapter 215

32550

Chapter 214

22807

Chapter 213

21503

Chapter 212

32270

Chapter 211

23858

Chapter 210

25565

Chapter 209

35023

Chapter 208

25234

Chapter 207

23885

Chapter 206

33672

Chapter 205

26104

Chapter 204

24545

Chapter 203

32622

Chapter 202

23048

Chapter 201

24842

Chapter 200

40350

Chapter 199

27202

Chapter 198

27894

Chapter 197

41365

Chapter 196

45191

Chapter 195

37083

Chapter 194

37760

Chapter 193

27573

Chapter 192

27512

Chapter 191

37678

Chapter 190

36615

Chapter 189

35703

Chapter 188

35569

Chapter 187

39497

Chapter 186

42473

Chapter 185

42371

Chapter 184

38996

Chapter 183

48122

Chapter 182

41522

Chapter 181

43643

Chapter 180

41023

Chapter 179

42147

Chapter 178

46323

Chapter 177

39984

Chapter 176

48146

Chapter 175

50117

Chapter 174

39018

Chapter 173

54143

Chapter 172

42168

Chapter 171

52127

Chapter 170

49093

Chapter 169

45503

Chapter 168

58741

Chapter 167

38856

Chapter 166

38799

Chapter 165

36683

Chapter 164

40187

Chapter 163

38628

Chapter 162

36265

Chapter 161

38453

Chapter 160

37949

Chapter 159

41700

Chapter 158

40843

Chapter 157

39315

Chapter 156

39294

Chapter 155

39022

Chapter 154

35734

Chapter 153

39784

Chapter 152

36444

Chapter 151

37552

Chapter 150

37604

Chapter 149

34436

Chapter 148

34670

Chapter 147

35214

Chapter 146

37196

Chapter 145

35715

Chapter 144

36338

Chapter 143

50178

Chapter 142

50182

Chapter 141

36758

Chapter 140

41601

Chapter 139

39805

Chapter 138

37419

Chapter 137

37465

Chapter 136

49096

Chapter 135

45496

Chapter 134

46095

Chapter 133

54069

Chapter 132

46277

Chapter 131

37611

Chapter 130

38212

Chapter 129

38674

Chapter 128

38091

Chapter 127

42860

Chapter 126

44202

Chapter 125

41570

Chapter 124

55439

Chapter 123

53324

Chapter 122

59943

Chapter 121

56495

Chapter 120

59081

Chapter 119

58989

Chapter 118

61059

Chapter 117

54723

Chapter 116

148415

Chapter 115

54609

Chapter 114

56243

Chapter 113

61582

Chapter 112

55545

Chapter 111

47157

Chapter 110

54439

Chapter 109

55884

Chapter 108

66111

Chapter 107

56741

Chapter 106

65579

Chapter 105

66919

Chapter 104

59231

Chapter 103

62765

Chapter 102

67244

Chapter 101

69104

Chapter 100

68267

Chapter 99

64740

Chapter 98

70098

Chapter 97

73856

Chapter 96

74689

Chapter 95

76391

Chapter 94

71258

Chapter 93

86265

Chapter 92

60244

Chapter 91

71246

Chapter 90

66820

Chapter 89

69884

Chapter 88

67816

Chapter 87

62787

Chapter 86

64229

Chapter 85

60604

Chapter 84

64717

Chapter 83

61711

Chapter 82

67633

Chapter 81

65403

Chapter 80

66291

Chapter 79

63141

Chapter 78

66424

Chapter 77

59913

Chapter 76

59662

Chapter 75

59449

Chapter 74

59413

Chapter 73

82505

Chapter 72

63801

Chapter 71

62991

Chapter 70

65385

Chapter 69

59286

Chapter 68

61098

Chapter 67

61680

Chapter 66

57884

Chapter 65

57840

Chapter 64

56463

Chapter 63

59787

Chapter 62

58813

Chapter 61

59133

Chapter 60

64856

Chapter 59

64964

Chapter 58

63552

Chapter 57

58715

Chapter 56

57196

Chapter 55

58318

Chapter 54

61448

Chapter 53

59210

Chapter 52

60866

Chapter 51

61293

Chapter 50

65356

Chapter 49

58606

Chapter 48

57488

Chapter 47

59089

Chapter 46

60549

Chapter 45

61679

Chapter 44

62661

Chapter 43

64623

Chapter 42

64252

Chapter 41

61967

Chapter 40

62553

Chapter 39

62173

Chapter 38

64370

Chapter 37

72171

Chapter 36

66573

Chapter 35

65654

Chapter 34

62984

Chapter 33

65572

Chapter 32

63266

Chapter 31

66661

Chapter 30

68731

Chapter 29

65524

Chapter 28

68671

Chapter 27

67437

Chapter 26

66861

Chapter 25

66624

Chapter 24

65534

Chapter 23

70322

Chapter 22

67503

Chapter 21

68029

Chapter 20

68571

Chapter 19

69859

Chapter 18

69639

Chapter 17

67328

Chapter 16

69923

Chapter 15

70517

Chapter 14

70151

Chapter 13

72926

Chapter 12

73143

Chapter 11

74028

Chapter 10

77080

Chapter 9

76131

Chapter 8

76669

Chapter 7

79071

Chapter 6

81251

Chapter 5

82283

Chapter 4

85516

Chapter 3

95025

Chapter 2

112666

Chapter 1

167973

2 bình luận

truongnt
truongnt Nhị đoạn đấu khí

truyện đã ngắn rồi còn nhiều ảnh ít chữ đọc tí lại hết chap bực bội 😡😡😡😡

Trả lời
12:03 - 21/10/2021
dothanhvu
dothanhvu Lục đoạn đấu khí

cho xin lịch ra chương

Trả lời
16:50 - 07/02/2021